PL

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "NOTARIALNE TYTUŁY EGZEKUCYJNE. MIĘDZY TRADYCJĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ".

Czas i miejsce

7 kwietnia 2017r.
Aula Czerwona

 • PROGRAM KONFERENCJI

  NOTARIALNE TYTUŁY EGZEKUCYJNE. MIĘDZY TRADYCJĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ

  NOTARIAL ENFORCEMENT ORDERS. BETWEEN TRADITION AND THE FUTURE

    

  Program Konferencji

  Conference Program

   

  9.15 – 9.30 

  Otwarcie Konferencji / Opening of the Conference

  Prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

  Wystąpienia / Welcome speeches

  Prof. dr hab. Agnieszka Liszewska – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  Dean of the Faculty of Law and Administration ofthe University of Lodz

  SSA Tomasz Szabelski – Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi

  President of the Court of Appeal in Lodz

  Notariusz Aleksander Szymański – Prezes Rady Izby Notarialnej  w Łodzi

  President of the Council Chamber of Notaries in Lodz

   

  Część I / Part I

  Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski)

  9.30-10.00 Prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

  Podstawy i ograniczenia zasady „non est inchoandum ab executione”

  Bases and limitations of the principle “non est inchoandum ab executione”

  10.00-10.30 o. Prof. Dr. iur. Jolanta Kren Kostkiewicz (University of Bern)

  Pozasądowe tytuły egzekucyjne w szwajcarskim prawie egzekucyjnym

  Non-judicial enforcement orders in Switzerland

  10.30-11.00  Dr. Christoph  Wendelstein(University of  Konstanz)

   Akty notarialne jako tytuły wykonawcze w Niemczech

   Notary deeds as enforceable titles in Germany

  11.00-11.30  Dr. Wendy Kennett  (University of Cardiff )

   Pozasądowe tytuły  wykonawcze w Wielkiej Brytanii

   Non-judicial enforceable titles in the United Kingdom

  11.30-12.00 Dyskusja / Discussion

  12.00-12.30  Przerwa kawowa / Coffee break

   

  Część II / Part II

  Moderator: Prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

  12.30-13.00  Prof. zw. dr hab. Karol Weitz, (Uniwersytet Warszawski, sędzia SN)

  Wykonalność zagranicznych aktów notarialnych w Polsce w świetle regulacji prawa unijnego

   Enforceability of foreign notary deeds in Poland in the light of European Union law

  13.00-13.30 Dr hab. Marcin Walasik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

  Poddanie się egzekucji aktem notarialnym przez małżonków

  Submission to  the execution of  the notary deed by spouses

  13.30-14.30 Przerwa obiadowa / Lunch

   

  Część III / Part III

  Moderator: Prof. dr hab. Monika Michalska-Marciniak(Uniwersytet Łódzki)

  14.30 -15.00 Prof. zw. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

  Pojęcie i rodzaje  zdarzenia uzależniającego wykonanie aktu  notarialnego

  The notion and kind of event which fulfil the condition to  perform a   notary  deed

  15.00- 15.30  Prof. dr hab. Józef Jagieła (Uniwersytet Łódzki)

  Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu

  Proceedings to issue the writ of execution for the notary deed

  15.30- 16.00  Prof. zw. dr hab. Mariusz Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)

  Notarialny nakaz zapłaty w świetle przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej          

  A notarial payment order in the light of the Constitution of the Republic of Poland

  16.00- 17.00 Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie Konferencji

  Discussion. Summary and Closing of the Conference

 • Sprawozdania z konferencji

  1. Rejent 2017, Nr 11, s.123-133 (Andrzej Jan Szereda),
  2. Polski Proces Cywilny 2017, Nr 4(29), s.612-624 (Łukasz Czarnecki),
  3. Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2017, Nr 11, s.51-95(Justyna Sadowska, Beata Sadowska),
  4. Nowa Currenda 2017, Nr 11, s.56-59(Justyna Sadowska, Beata  Sadowska),
  5. e.Palestra 2017, poz.22/M (data publikacji: 21.12.2017, Bernard Długosz)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.