PL

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”. WPiA UŁ, 3 grudnia 2020 r. (czwartek)

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”. WPiA UŁ, 3 grudnia 2020 r. (czwartek)

Czas i miejsce

UWAGA!!! - ze względu na obecną sytuację epidemiczną nastąpiła zmiana terminu. Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2020 r. (czwartek)

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” 

„Zatrudnienie tymczasowe jako nietypowa forma świadczenia pracy – szanse i zagrożenia”

Organizator:
Centrum Niet ypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ

Termin:
3 grudnia 2020 r. (czwartek), godz. 9.30-16.00

Miejsce:
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
Ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

W NAJBLIŻSZYM CZASIE PRZEKAŻEMY PAŃSTWU SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ TEGO WYDARZENIA.

Celem konferencji jest dyskusja w gronie naukowców i praktyków nad zagadnieniami dotyczącymi zatrudnienia tymczasowego w kontekście obowiązującej od 1 czerwca 2017 r. nowelizacji przepisów regulujących te kwestie. Przyjęte rozwiązania mają charakter rewolucyjny. Z jednej strony prowadzą do ograniczenia dopuszczalności nadmiernego wykorzystywania zatrudnienia tymczasowego jako niestabilnej formy świadczenia pracy oraz otwierają szerokie możliwości stosowania umów cywilnoprawnych, z drugiej zaś strony ustawodawca nakłada szereg nowych obowiązków na agencje pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników, obejmując jednocześnie pracowników tymczasowych uprawnieniami, które wcześniej ich nie dotyczyły. Zmiany te w praktyce bardzo często prowadzą do obchodzenia przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, zwłaszcza poprzez ekspansję zjawiska outsourcingu pracowniczego oraz zatrudnianie za pośrednictwem platform internetowych. W konferencji wezmą udział przedstawiciele nauki, judykatury, instytucji państwowych, w szczególności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciele partnerów społecznych, zarówno związków zawodowych, jak i organizacji pracodawców, które reprezentują interesy agencji pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników, przedstawiciele zawodów prawniczych, a także inne podmioty bezpośrednio zainteresowane przedmiotową problematyką. Biorąc pod uwagę fakt, iż nowelizacja obowiązuje już blisko trzy lata, organizowana konferencja będzie doskonałą platformą wymiany myśli, poglądów, doświadczeń i stanowisk różnych środowisk stosujących na co dzień przepisy regulujące zatrudnienie tymczasowe, co pozwoli na konstruktywne wnioski de lege ferenda pod adresem naszego ustawodawcy.

Konferencja kierowana jest do: środowiska naukowego i akademickiego; podmiotów zatrudniających i korzystających z pracy pracowników tymczasowych (agencji pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników); przedstawicieli partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców), przedstawicieli sądów i administracji publicznej, a także adwokatów i radców prawnych zajmujących się w praktyce stosowaniem przepisów regulujących zatrudnianie pracowników tymczasowych; słuchaczy studiów podyplomowych; studentów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą problematyką.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.