PL

Prawo medyczne

Niestacjonarne zaoczne Studia II stopnia

 • o kierunku

  Celem kierunku jest wykształcenie kadry specjalistów dysponujących wiedzą z zakresu prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, praw i obowiązków pracowników medycznych oraz pacjentów, dysponujących umiejętnościami kształtowania odpowiednich postaw zawodowych wobec pacjentów i pracowników, którzy będą mogli zajmować się administrowaniem i zarządzaniem podmiotami działającymi w tym systemie.

  2-letnie uzupełniające studia zaoczne II stopnia.

  Interdyscyplinarna formuła studiów umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie prawnych aspektów udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonujących w tym obszarze wymogów, kształtujących zarówno działania organów władz publicznych, jak i partnerów jakimi są podmioty lecznicze, unormowań prawnych i etycznych wyznaczających prawa i obowiązki pracowników medycznych, prawa pacjentów, a także przepisów regulujących ustrój podmiotów leczniczych i zasady ich działania oraz zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej pracowników medycznych.

  Uczestnicy podczas zajęć zostaną zapoznani z zasadami działania i finansowania systemu opieki zdrowotnej, właściwej ochrony danych medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz elementami procedury administracyjnej, cywilnej i karnej wykorzystywanej dla dokonywania czynności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i dochodzenia roszczeń w tym zakresie. Podczas ćwiczeń i konwersatoriów studenci zdobędą praktyczne umiejętności sporządzania dokumentacji i pism procesowych, wykorzystywanych na potrzeby załatwiania spraw z zakresu prowadzenia działalności leczniczej i powstałej w tej sferze odpowiedzialności prawnej oraz posługiwania się systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych medycznych.

  Wszechstronna wiedza zdobyta na tym kierunku umożliwi jego absolwentom aktywne uczestnictwo w realizacji polityki zdrowotnej, w tym w:

  • organach administracji publicznej,
  • instytucjach zajmujących się procesem organizowania, administrowania, nadzorowania i finansowania udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • podmiotach prowadzących działalność leczniczą, na podstawie znajomość prawnej i etycznej problematyki związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i ewentualnej odpowiedzialności w tym zakresie.
 • Organizacja studiów

  Studia trwają dwa lata, cztery semestry, programy realizowany jest w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. W toku studiów realizowane jest 675 godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych, z czego 535 stanowią wykłady i 140 ćwiczenia, ponadto studenci dokonują wyboru dodatkowych przedmiotów spośród modułów wybieralnych – 2 w pierwszym i 2 w drugim semestrze oraz 4 podczas drugiego roku studiów.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.