PL

Prawo Zamówień Publicznych

Niestacjonarne zaoczne Studia II stopnia

 • O kierunku - nowość w ofercie edukacyjnej

  Kierunek studiów „Prawo zamówień publicznych” ma na celu dostarczenie wiedzy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce, praw i obowiązków zamawiających i wykonawców oraz ich odpowiedzialności prawnej. W konsekwencji umożliwia wykształcenie specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą w zakresie prawa zamówień publicznych, mogących w szczególności pełnić funkcje związane z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o zamówienia publiczne, a także związane z przygotowywaniem ofert i uczestniczeniem w procesie wykonywania zamówień.

  Studia magisterskie w obszarze prawa zamówień publicznych mają charakter pionierski. Do tej pory kształcenie akademickie z tego zakresu realizowane jest – prze różne ośrodki naukowe – w formie studiów podyplomowych. Studia magisterskie, o poszerzonej formule merytorycznej i w szerszym wymiarze godzinowym - stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku.

 • Sylwetka Absolwenta

  Z uwagi na aktualność i interdyscyplinarność problematyki zamówień publicznych, jak i dzięki kompleksowemu ujęciu prawnej problematyki zamówień, absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia zarówno w organach administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach i instytucjach publicznych, jak i w sektorze prywatnym.

  Absolwent kierunku może kontynuować kształcenie między innymi na studiach podyplomowych, zarówno z zakresu prawa, zarzadzania, ekonomii, jak i innych dyscyplin związanych z szeroko pojętym rynkiem gospodarczym.

 • Rekrutacja

  Kierunek „Prawo zamówień publicznych” jest kierowany do absolwentów studiów wszystkich kierunków: studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, zainteresowanych uzyskaniem teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z realizacją zadań z zakresu zamówień publicznych.

  Przyjęcia dokonywane są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia przyjętego limitu w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

  Orientacyjny limit miejsc: 80

  Kierunek zostanie uruchomiony gdy zgłosi się co najmniej 40 osób 

  Rekrutacja i opłaty krok po kroku

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.