PL

Prawo

Stacjonarne Jednolite studia magisterskie
Niestacjonarne wieczorowe Jednolite studia magisterskie
Niestacjonarne zaoczne Jednolite studia magisterskie

 • Informacje o kierunu

  Studia te przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach wymagających gruntownej wiedzy prawniczej.

   5-letnie, jednolite studia magisterskie prowadzone w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

  Absolwent prawa potrafi skutecznie obserwować i interpretować zjawiska społeczne , jak również analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej. Ponadto potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i powiązanych z nim dyscyplin w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania. Absolwent prawa potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów. W trakcie nauki studenci mogą rozwijać umiejętności praktyczne i pogłębiać wiedzę działając w licznych organizacjach studenckich, w tym w Klinice Prawa, w której pod okiem wykładowców mogą udzielać pierwszych porad prawnych, a także brać czynny udział w symulacji procesów sądowych, w znajdującej się na terenie Wydziału Sali Rozpraw.

  Ukończone studia prawnicze to wiele możliwości spełnienia zawodowego. Absolwent prawa może się ubiegać o aplikacje: ogólną, adwokacką, radcowską, notarialną, albo podjąć pracę w:

  • administracji publicznej (rządowej i samorządowej), 
  • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, 
  • organizacjach pozarządowych, 
  • organizacjach międzynarodowych, 
  • organach Unii Europejskiej.

  Przedmioty w toku studiów:

  I rok: wstęp do prawoznawstwa, logika dla prawników, historia państwa i prawa polskiego, powszechna historia państwa i prawa, prawo rzymskie, prawo konstytucyjne, ekonomia, łacina dla prawników, socjologia lub filozofia (do wyboru).
  II rok: prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo międzynarodowe publiczne, wstęp do prawa
  europejskiego, doktryny polityczne, informatyka prawnicza.
  III rok: prawo cywilne, prawo finansowe, prawo pracy, postępowanie karne, postępowanie administracyjne, wykład monograficzny do wyboru, proseminarium.
  IV rok: prawo gospodarcze i handlowe, prawo gospodarcze publiczne, postępowanie cywilne, teoria i filozofia prawa, przedmioty podstawowe w ramach specjalizacji, wykład monograficzny do wyboru.
  V rok: wprowadzenie do prawa kanonicznego, etyka zawodów prawniczych, dwa przedmioty podstawowe i trzy wykłady monograficzne do wyboru.

  Po trzecim roku, studenci wybierają jedną z następujących specjalizacji:

  Studia dzienne i wieczorowe:

  • Wymiar Sprawiedliwości - profil prawnokarny 
  • Wymiar Sprawiedliwości - profil cywilnoprawny 
  • Prawo Publiczne 
  • Prawo Gospodarcze 
  • Prawo Europejskie

  Studia zaoczne:

  • Wymiar Sprawiedliwości - profil prawnokarny 
  • Wymiar Sprawiedliwości - profil cywilnoprawny
 • Rekrutacja

  Jednolite studia magisterskie (5-letnie) - stacjonarne

  Orientacyjny limit miejsc: 250

  Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 80 osób.

  tutaj info dla smartphone

  tutaj info dla smartphone

  Jednolite studia magisterskie (5-letnie) - niestacjonarne (wieczorowe)

  Orientacyjny limit miejsc: 200

  Zasady przyjęć: Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku prawo.

  Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

  Jednolite studia magisterskie (5-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

  Orientacyjny limit miejsc: 200

  Zasady przyjęć: Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne na kierunku prawo.

  Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

  Rekrutacja i opłaty krok po kroku

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.