PL

Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kontakt

Osoby odpowiedzialne za stworzenie sieci:

Prof. Mirosław Włodarczyk
Dr Izabela Florczak
Dr Marta Otto

 

 

E: cooperante@wpia.uni.lodz.pl

facebook

Celem wyrażenia chęci przystąpienia do sieci należy wysłać stosowną informację na powyższy adres mailowy.

 

Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE (Polish Labour Law and Social Security Research Network, COOPERANTE).

COOPERANTE, jako oficjalny Partner XXII Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zaprasza do zapoznania się ze wszystkimi istotnymi informacjami na temat tego wyradzenia.

Ważne daty:

31 grudnia 2018 r. – termin zgłoszeń wystąpień konferencyjnych, posterów, "Trzyminutówek" (ostatnia z form przewidziana wyłącznie dla doktorantów/asystentów bez stopnia dr)
31 stycznia 2019 r. – ostateczny termin ogłoszenia decyzji co do tematów przyjętych referatów
28 lutego 2019 r. – ostateczny termin rejestracji na Zjazd
15 marca 2019 r. – ogłoszenie programu Zjazdu
31 marca 2019 r. – ostateczny termin przesłania opłaty konferencyjnej
31 marca 2019 r. - termin na przekazanie Organizatorom tematów badawczych pracowników jednostek (doktoraty/habilitacje)

Wśród załączników znajdują się:
1. Zaproszenie na Zjazd
2. Informacje o sesji posterowej
3.Szablon posteru
4. Informacji o sesji "Trzyminutówki"
5. Formularz zgłoszeniowy (należy wydrukować, wypełnić i skan odesłać Organizatorom)
6. Ramowy program Zjazdu

Strona Zjazdu

Adres mailowy: zjazd2019@wz.uw.edu.pl

Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE (Polish Labour Law and Social Security Research Network, COOPERANTE), afiliowana przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, powstała w sierpniu 2017 r. z myślą powołania do życia ogólnopolskiej platformy wymiany informacji naukowych dotyczących prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

Sieć prowadzi aktualizowany na bieżąco Kalendarz wydarzeń naukowych, o których informują jej Członkowie.

 • zamierzone cele

  COOPERANTE, wzorem rozrastających się na świecie sieci naukowych zajmujących się problematyką prawa pracy i zabezpieczenia społecznego [vide inter alia Labour Law Research Network (Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej WPiA UŁ od września 2017 r. jest Partnerem Instytucjonalnym LLRN), European Labour Law Network, New Zealand Labour Law Society, Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, Kanada],  stwarzać będzie jej członkom możliwość dotarcia za pośrednictwem specjalnie utworzonej w tym celu strony internetowej do naukowców i strategicznych partnerów społecznych z informacjami o aktualnych konferencjach, seminariach, publikacjach oraz prowadzonych projektach badawczych. Dodatkowo, COOPERANTE dążyć będzie również do pogłębienia współpracy polskiego środowiska naukowego z partnerami zagranicznymi, w ramach organizowanych w cyklu dwuletnim konferencji międzynarodowych, jak również promocji na platformie internetowej wydarzeń naukowych o charakterze międzynarodowym organizowanych w Polsce.

 • Planowane działania

  Celem wypełnienia założeń działalności sieci niezbędne będzie stworzenie platformy internetowej umożliwiającej wysyłanie newslettera, na której prezentowane będą bieżące wydarzenia naukowe objęte zakresem informacji udzielanych przez sieć.

  Głównymi aktywnościami sieci będą:

  • bieżący transfer informacji o aktualnych konferencjach, seminariach i publikacjach do osób zapisanych do newslettera;
  • stworzenie bazy teleadresowej polskich ośrodków naukowych zajmujących się problematyką prawa pracy i zabezpieczenia społecznego należących do sieci;
  • stworzenie bazy teleadresowej naukowców zajmujących się problematyką prawa pracy i zabezpieczenia społecznego udostępnianej za ich zgodą innym osobom należącym do sieci;
  • organizowanie z dwuletnią częstotliwością międzynarodowych konferencji naukowych pozwalających na nawiązanie współpracy z naukowcami z ośrodków zagranicznych.
  • promocja na platformie internetowej Sieci wydarzeń naukowych o charakterze międzynarodowym organizowanych w Polsce.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.