PL

dr hab. Aldona Domańska, prof. nadzw. UŁ

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.76
wtorek 12.00-14.00.

adomanska@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356562

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. "Działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz ochrony czynnego prawa wyborczego", Studia Wyborcze, Tom 18, 2014 r., ISBN 1898-0082, s.67-84; , 2014
  2. Dopuszczalność ustawowych ograniczeń wolności zrzeszania się w zakresie aktywności politycznej (wsp. K.Skotnicki) [w:] Podstawy wolności zrzeszania się oraz zasady samorządności w prawie konstytucyjnym Polski i Ukrainy, red. W.Skrzydło, W.Szapował, K.Eckhardt, P.Steciuk, Rzeszów-Przemyśl 2013, s. 72-87;ISBN 978-83-63666-69-92. Dopustimist zakonodawcio wstanowlienich obmieżeń swobodi objednuwaticja w mieżach na politićnu aktiwnist (wsp. K.Skotnicki) [w:] Osnowi swobodi objednuwaticja ta princip samowriadnosti w onstitutucionomu prawi Polszi i Ukrainy, red.W.Skrzydło, W.Szapował, K.Eckhardt, P.Steciuk, Rzeszów-Przemyśl 2013, s. 73-88; ISBN978-83-63666-65-13. Przeznaczenie przez podatnika części naleznego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz partii politycznych, (wsp. K.Skotnicki) [w:] „Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia prawne”, Księga jubileuszowa dedykowana prof. Z.A.Maciągowi, Tom 3, red. M.Grzybowski, Kraków 2014, ss.379-387; , 2013
  3. Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Obywatelskich, Łódź 2012, ss.282, 2012
  4. 1. . Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie prawo konstytucyjne w zarysie. Podręcznik dla kierunków nieprawniczych, Warszawa 2009, Oficyna a Wolters Kluwe business, red. D. Górecki, s. 40-542.  Rzecznik Praw Obywatelskich, Polskie prawo konstytucyjne w zarysie.Podręcznik dla kierunków nieprawniczych, Warszawa 2009, Oficyna a Wolters Kluwe business, red. D. Górecki, s. 195-2023. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2009, Oficyna a Wolters Kluwe business, red. D. Górecki, s. 56-744. Rzecznik Praw Obywatelskich, Polskie prawo konstytucyjne., Warszawa 2009, Oficyna a Wolters Kluwe business, red. D. Górecki, s. 253-262 , 2009
  5. 1. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2007, red. D. Górecki, s. 53-692. Rzecznik Praw Obywatelskich, Polskie prawo konstytucyjne., Warszawa 2007, red. D. Górecki, s. 245-2503. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie prawo konstytucyjne w zarysie. Podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, wyd. 2, Warszawa 2007, red. D. Górecki, s. 42-564. Rzecznik Praw Obywatelskich, Polskie prawo konstytucyjne w zarysie. Podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, wyd. 2, red. D. Górecki, Warszawa 2007, s. 196-202 , 2007
 • Artykuły

  1. "Uwarunkowania utworzenia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w polskim porządku prawnym" [w:] "Na gruzach imperium: demokratyczna modernizacja w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej", red. A. Stępień-Kuczyńska, M.Potz, M.Słowikowski, Toruń 2012, s. 136-146, 2012
 • Glosy

  1. 1. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2006 r. (sygn. akt Kp 2/04), Przegląd Sejmowy 5(82)2007,  , 2007

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.