PL

dr Anna Górczyńska

Anna Górczyńska Anna Górczyńska

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.31
Uwaga! W dniu 15.02.2020 (wtorek) dyżur zostaje przeniesiony na godz. 17.15

W sprawach bardzo pilnych proszę o kontakt mailowy

Centre for Public Procurement and PPP

Centre for Public Procurement and PPP is education and research centre. Its aim is to promote studies on public procurement and public-private partnership.

More information:

www.centrumzp.uni.lodz.pl/en

Public Procurement

"Public Procurement Law"  - lecture in summer term

Public Procurement Law regulates the contracts between public administration and private entreprenours. The subject of public procurement procedures are public works, public services and public supplies. The EU public procurement market is estimated on the level of 17 % GDP of EU Member States. The main issues presented during the lecture include: subject and object of public procurement, qualification criteria, public procurement procedures, award criteria, remedies, electronic public procurement. The lecture will present EU public procurement legal system with the examples of national legal rules and actual European and national judgements.

 

 

 

European Economic Law

"European Economic Law" - lecture in winter term

Aktualności

Z powodu choroby odwołuję moje zajęcia do 10.02. 2019 r. W czasie moje nieobecności studenci mogą przystąpic do egzaminu u dr. J. Rzymowskiego. Informacje o dyżurach i egaminach są dostępne na jego stronie, najbliższy dyżur: 30.01.2019 o godz. 9.00-10.00 w 3.31.

 

 • Biografia

  Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  Kierownik Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

  Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczyła w stypendiach na uniwersytetach w Niemczech (Münster, Giessen, Bonn) oraz w Bundestagu. Odbyła również staże w instytucjach lobbingowych w Brukseli. Uzyskała tytuł doktora nauk prawnych przedkładając rozprawę dotyczącą zamówień publicznych w prawie UE. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną. Prowadzi wykłady dotyczące zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy strukturalnych UE, zarządzania projektami UE oraz europejskiego prawa gospodarczego. Wykładała również na uniwersytetach  w Niemczech (Giessen, Berlin) i we Włoszech (Bolonia, Bari). Uczestniczyła jako prelegent w wielu międzynarodowych konferencjach m.in. w Danii (Public Procurement Global Revolution V, Kopenhaga), Chinach (International Public Procurement Forum, Pekin), Wielkiej Brytanii (Public Procurement Global Revolution, Nottingham), Irlandii (International Public Procurement Conference, Dublin). Autorka publikacji w językach polskim, angielskim i niemieckim dotyczących zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy unijnych, ICT oraz innych zagadnień prawa gospodarczego. Autorka ekspertyz i opinii prawnych, w szczególności z dziedziny zamówień publicznych. Obecnie dr Górczyńska jest ekspertem Rządowego Centrum Legislacji, członkiem Rady Programowej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 i Regionalnego Forum Terytorialnego. Należy do Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, PLAN, PCLG.

  Posiada biegłą znajomość angielskiego i niemieckiego oraz komunikacyjną rosyjskiego, włoskiego i francuskiego.

  Od 2015 r. realizuje projekt naukowo-badawczy finansowany z programu Horyzont 2020 
  pt InnProBio dotyczący innowacyjnych zamówień na bioprodukty.

  Dr Anna Górczyńska, associate professor at the Chair of European Economic Law at Faculty of Law and Administration of University of Lodz. Head of the Centre for Public Procurement and Public-Private Partnership, founded at the  Faculty of Law and Administration of University of Lodz. The Centre is research and training entity which deals with broadly defined issues related to public procurement and PPP, popularization of good practices, comparative law and educational activity.

  She graduated from law at University of Lodz. In 1994 and 1996 she participated in „International Business and Trade Summer Law Program” (Catholic University of America, Washington, D.C., Jagielonnian University). In 1997 and 1998 she studied in Germany (Münster, Giessen). In 1999 she participated in Internationale Parlaments-Praktika in Bundestag as stipendist of German government.  In the years 2000 – 2002 she did internship in lobbying institutions in Brussels. From 2006 to 2013 she directed Postgraduate Study „European Union Funds” at  Faculty of Law and Administration of University of Lodz. She received Ph. D. in law after presenting doctoral thesis about public procurement in European Union law. Currently she prepares postdoctoral dissertation. Among main professional interests of dr Anna Górczyńska there are issues connected to public procurement, public-private partnership, European Union structural funds and information society. She specializes in particular in public procurement in European Union law. She analyses implementation of European Union regulations into polish law.

  She gives academic lectures (Public Procurement Law, European Economic Law, European Legal System, Preparation of European Union Projects, Public- Private Partnership). She provides trainings for businessmen and employees of central and regional administration. She also gave foreign lectures in Germany (Berlin, Giessen) and in Italy (Bolonia, Bari). She participated as a speaker in international conferences inter alia in Danemark (Public Procurement Global Revolution, Copenhagen), in China (international Public Procurement Forum, Beijing), in Great Britain (Public Procurement Global Revolution, Nottingham), in Irland (IPPC, Dublin).

  Dr Anna Górczyńska is also doing international research. In 2015 she started, as national manager,  the first at University of Lodz project financed by programme Horizon 2020. Project InnProBio is dedicated to innovative and ecological public procurement. In years 2008-2009 she was national manager of international project ERA-ARD financed by 7 Framework Programme.

  She was also substantive coordinator of Human Capital Operational Programme related to public procurement.

  Dr Anna Górczyńska is author of numerous publications in Polish, English and German. She prepared as well series of professional evaluations and legal opinions in particular in the field of public procurement and various aspects of european economic law.

  She has fluent knowledge of English and German and good knowledge of Italian, French and Russian.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.