PL

dr hab. Konrad Składowski, prof. UŁ

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.78
Wtorki od godz. 12.00-14.00

kskladowski@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6354613

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1.  Rozporządzenie z mocą ustawy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Uwagi krytyczne. [w:] D.Górecki (red.), Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego, Łódź, , 2015
  2. Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Chorwacji, [w:] S.Grabowska, R.Grabowski (red.) Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń, 2010
  3. Sytuacja ludności polskiej na Łotwie i Ukrainie, [w:] D. Górecki (red.), Sytuacja ludności polskiej na wschodzie w świetle obowiązujacego prawa i praktyki, Toruń, 2009
  4. W.Skrzydło, S.Grabowska, R.Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, komentarz encyklopedyczny, Warszawa, następujące hasła: administracja, administracja publiczna, pozbawienie praw publicznych, pozbawienie praw wyborczych, prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej, prawo do wybierania, prawo dostępu do służby publicznej, rozporządzenie ministra, rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów, Rozporządzenie Rady Ministrów., 2009
  5. System segmentowy jako alternatywa dla systemu wiekszościowego i proporcjonalnego, [w:] D.Dudek, D.Kała, P.Potakowski (red.) Jakiej ordynacji potrzebuje Rzeczpospolita, Lublin, 2008
  6. Transformacja systemu wyborczego a konstytucyjna reforma na Ukrainie, [w:] S.Grabowska, R.Grabowski (red.) Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji, Rzeszów, 2008
  7. Zasady zmiany Konstytucji Republiki Chorwacji, [w:] S.Grabowska, R.Grabowski (red.) Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, Warszawa, 2008
  8. Prawo wyborcze na urząd Prezydenta w Chorwacji, [w:] S.Grabowska, R.Grabowski (red.) Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Kraków, 2007
 • Podręczniki, skrypty

  1. D.Górecki, k.Składowski, Prawo konstytucyjne (wybrane zagadnienia), autorstwo następujących rozdziałów: Konstytucja i pozostałe źródła prawa, formy demokracji bezpośredniej, system wyborczy do Sejmu i Senatu, Rzeczypospolitej Polskiej, Wymiar Sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Najwyższa Izba Kontroli, Stany nadzwyczajne w państwie, 2010
  2. Polska w Unii Europejskiej, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Wydanie 3, Warszawa, 2009
  3. Stany nadzwyczajne w państwie, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Wydanie 3, Warszawa, 2009
  4. Trybunał Stanu, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Wydanie 3, Warszawa, 2009
  5. Polska w Unii Europejskiej, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Wydanie 2, Warszawa, 2008
  6. Stany nadzwyczajne w państwie, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Wydanie 2, Warszawa, 2008
  7. Trybunał Stanu, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Wydanie 2, Warszawa, 2008
  8. Współautorstwo: Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Wydanie 2, Kraków, 2008
  9. Polska w Unii Europejskiej, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa , 2007
  10. Stany nadzwyczajne w państwie, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa, 2007
  11. Trybunał Stanu, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa, 2007
  12. Współautorstwo: Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa, 2007
  13. Polska w Unii Europejskiej, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Kraków, 2006
  14. Stany nadzwyczajne w państwie, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Kraków, 2006
  15. Współautorstwo: Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Kraków, 2006
  16. Trybunał Stanu, [w:] D.Górecki (red.) Polskie prawo konstytucyjne w zarysie, podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, Kraków
 • Artykuły

  1. Propozycje zmian w ordynacji do Parlamentu Europejskiego, Studia wyborcze tom V, Łódź, 2008
 • Inne publikacje

  1. Recenzja: Dieter Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Studia wyborcze tom I, Łódź, 2006
  2. Tłumaczenie: Chorwacki wyborczy kodeks etyki, Studia wyborcze tom I, Łódź, 2006

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.