PL

dr Robert Adamczewski

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.94
wtorek 12.00 - 14.00
 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. Formowanie się i organizacja suwerennej władzy publicznej/państwowej w warunkach pierwszego prowizorium konstytucyjnego – samorząd terytorialny , [w:] A. Domańska (red.), A. Michalak (red.), Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100 rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, Łódź, 2018
 • Artykuły

  1. Formation of local government after regaining independence, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2018, Nr 6
  2. Ochrona konsumentów w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, Prawa Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe, 2006, Nr 10
  3. Zmiany w polskim ustawodawstwie konsumenckim w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Ústavnoprávne aspekty vstupu Slovenskiej republiky do Európskiej únie. Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta, Bratislava, 2004
 • Glosy

  1. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 14 września 2017 r., II SA/Łd 566/17, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2018/1
 • Inne publikacje

  1. Samorząd terytorialny na początku II RP (tekst okolicznościowy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości), Ziemia Łódzka 2018, Nr 11
  2. Czy mieszkaniec sołectwa może zaskarżyć akt prawny gminy, Rzeczpospolita z 16 października 2018 r.
  3. Rażące naruszenie prawa w orzecznictwie sądów administracyjnych, Rzeczpospolita z 13 marca 2018 r.
  4. Adwokaci: Jaka praca, taka płaca, Rzeczpospolita z 21 grudnia 2010 r.
  5. Brak udziału strony w postępowaniu administracyjnym, Rzeczpospolita z 20 grudnia 2016 r.
  6. Czy można uchylić zakwestionowaną uchwałę organu gminy i przyjąć nową, Rzeczpospolita z 12 kwietnia 2016 r.
  7. Czy można zmienić decyzję administracyjną przed jej doręczeniem, Rzeczpospolita z 3 stycznia 2017 r.
  8. Dokumentacja medyczna: bliscy zmarłego mają problem, Rzeczpospolita z 11 lutego 2014 r.
  9. Fundament demokracji, (tekst okolicznościowy dotyczący samorządu terytorialnego), Ziemia Łódzka 2015, Nr 9
  10. Fundusz alimentacyjny: nieprawidłowa praktyka urzędów, Rzeczpospolita z 9 października 2010 r.
  11. Instancja pierwsza i ostatnia, Rzeczpospolita, 2003 Nr 190
  12. Interpretacje podatkowe: Brak odpowiedzi urzędnika to też odpowiedź, Rzeczpospolita z 31 marca 2015 r.
  13. Kiedy radny może być wyłączony od głosowania, Rzeczpospolita z 16 lutego 2016 r.
  14. Kiedy wymeldowanie z pobytu stałego jest uzasadnione, Rzeczpospolita z 26 stycznia 2016 r.
  15. Który organ jest właściwy do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej, Rzeczpospolita z 11 listopada 2015 r.
  16. Prawne aspekty definiowania pojęcia konsument w prawie polskim i europejskim, Biuletyn Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2001 Nr 27
  17. Skutki uchylenia decyzji podatkowej, Rzeczpospolita z 29 marca 2016 r.
  18. Terenowa korporacja (tekst okolicznościowy z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego), Ziemia Łódzka 2015, Nr 5

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.