PL

dr Ryszard P. Krawczyk

Kontakt, dyżury

Pokój: 3.102
wtorek 12.15-14.00

rkrawczyk@wpia.uni.lodz.pl

Telefon: 42 6356564

 • Książki, komentarze, rozdziały

  1. 6. Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, pod red. Ryszarda Pawła Krawczyka i Andrzeja Borowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 1 - 423, 2016
  2.  Ryszard P. Krawczyk, Nadzór nad działalnoscią samorządu terytorialnego w Polsce - aktualne problemy, s. 117 - 129, [w:] Regiony w prawie i praktyce Polska - Ukraina, pod red naukową Krzysztofa Skotnickiego i Katarzyny Wlaźlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015 Ryszard P. Krawczyk, Problem zabezpieczenia finansowego inwestycji realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego, s. 103 -116, [w;] Prawo zamówień publicznych nr 4947, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015Ryszard P. Krawczyk, Kontrola zamówień publicznych w latach 2012 - 2013 na przykładzie RIO w Łodzi - wybrane przypadki s. 48, [w:] Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, pod red. M. Ofiarskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015;ISBN 978-83-933087-6-7, 2015
  3.  Ryszard P. Krawczyk, Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, s. 49 - 61, [w:] Aktualne problemy polskiego i litewskiego Prawa Konstytucyjnego pod red. Dariusza Góreckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, 2015
  4.  Samorząd - finanse - nadzór i kontrola. XX lecie regionalnych izb obrachunkowych, red naukowa Ryszard Paweł Krawczyk, Mirosław Stec, Lex a Wolters Kluwer business, s. 453, Warszawa 2013; ISSN 1897-4392; ISBN 978-83-264-4207-0
 • Artykuły

  1. Ryszard P. Krawczyk - Absolutorium komunalne - czym być powinno i czym nie jest, s. 225 - 255, [w:] Zagadnienia Prawa Konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Ksiega jubileuszowa dedykowana profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznice urodzin, pod red Krzysztofa Skotnickiego, Konrada Składowskiego, Anny Michalak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łódź 2016Ryszard P. Krawczyk, Samodzielność w praktyce działania samorządu terytorialnego oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, s43 - 97, [w:]  Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, pod red. Ryszarda P. Krawczyka i Andrzeja Borowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 2016
  2. Ryszard Paweł Krawczyk, Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmniernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" nr 12/2016, s. 1 - 15, 2016
  3. Umowy "in house" a problem stosowania prawa zamówień publicznych przez spółdzielnie socjalne - artykuł  pokonferencyjny złożony do druku w 2015 r., 2015
  4. Ryszard Paweł Krawczyk, Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym - aspekty konstytucyjno - ustawowe i faktyczne, w: Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, pod red. Zbigniewa Witkowskiego i Agnieszki Bień - Kacały, TNOiK, Toruń 2013, s. 99 - 147, ISBN 978 -83-7285-703-3Ryszard Paweł Krawczyk - Funkcja kontrolna regionalnych izb obrachunkowych - aktualne dylematy , " Finanse Komunalne" 2013/ 1-2, ss. 63 -79 ,ISSN 1232-0307; INDEX 0037475X; PKWiU 2008 58.14.20Ryszard Paweł Krawczyk, Funkcja informacyjna Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz regionalnych izb obrachunkowych w latach 2003 - 2012, ss 283 - 327 w: Samorząd -finanse- nadzór i kontrola, XX lecie regionalnych izb obrachunkowych, red. naukowa Ryszard Paweł Krawczyk, Mirosław Stec, Lex a Wolters Kluwer busiess, s. 453, Warszawa 2013, ISSN 1897-4392; ISBN 978-83-264-4207-0Ryszard Paweł Krawczyk, Efektywność i skuteczność nadzoru nad samorządem terytorialnym a uwarunkowania prawno - faktyczne, "Finanse Komunalne" 2014, nr 10; ss.5-22 ISSN 1232-0307, 2014

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.