PL

Studia podyplomowe Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej

Kontakt

Kierownik studiów:
dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ
Katedra Postępowania Cywilnego II
e-mail: rkulski@wpia.uni.lodz.pl

Sekretariat studiów:
Lidia Ścisło
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12; 90-232 Łódź (pokój 2.36)
tel. (42) 635 46 36
e-mail: lscislo@wpia.uni.lodz.pl

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o otwarciu rekrutacji na kolejną, III edycję studiów podyplomowych pt. „Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej”, która będzie przeprowadzona w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Rekrutacja trwa do dnia 9 października 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy!

WPROWADZENIE

Uruchamiane studia z zakresu mediacji w sprawach cywilnych stanowią kontynuację studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w latach 2018-2020 w ramach projektu POWR.02.17.00-00-0009/18-00 pt. Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej dla mediatorów z obszaru odpowiadającego obszarowi właściwości miejscowej sądów apelacyjnych w Białymstoku, w Łodzi i w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyczynkiem do uruchomienia kolejnej edycji studiów z zakresu mediacji jest coraz większa popularność mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Jednocześnie studia te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych stosowaniem mediacji w praktyce.

Studia są skierowane do mediatorów, adwokatów, radców prawnych, a także osób zainteresowanych problematyką stosowania mediacji w sprawach cywilnych w praktyce.

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w obszarze mediacji w sprawach cywilnych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy załatwianiu spraw cywilnych.

Zajęcia na studiach podyplomowych Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej są prowadzone przez przedstawicieli zarówno praktyki, jak i nauki prawa. Wśród osób prowadzących zajęcia są mediatorzy-trenerzy mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji w sprawach cywilnych, pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UŁ o uznanym dorobku naukowym i dydaktycznym, w szczególności z zakresu postępowania cywilnego, a także adwokaci i notariusze.

Funkcję kierownika studiów podyplomowych, od chwili ich uruchomienia, pełni dr. hab. Robert Kulski, prof. UŁ z Katedry Postępowania Cywilnego II UŁ, zaś sekretarzem tych studiów jest mgr Lidia Ścisło.

ORGANIZACJA STUDIÓW

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2020/2021 i są zaplanowane na okres dwóch semestrów.

Program studiów zakłada przeprowadzenie 162 godzin zajęć, w tym 60 godzin wykładów, 102 godziny warsztatów.

Zaplanowano 11 dwudniowych zjazdów (piątek-sobota) w ciągu roku akademickiego. Zajęcia piątkowe prowadzone będą w godz. 12:00 – 19:00, zaś zajęcia sobotnie w godz. 9:00 – 16:00. Godziny zajęć mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od programu danego zjazdu.

Zajęcia będą odbywać się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (tzw. „Paragraf”), znajdującym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 8/12*

* do czasu unormowania sytuacji pandemicznej zajęcia w ramach Studiów odbywać się będą online za pomocą narzędzia MS Teams. Jak tylko sytuacja na to pozwoli, zajęcia wrócą do formy stacjonarnej.

PROGRAM STUDIÓW :: POBIERZ PLIK

 

Wstępny harmonogram zjazdów kształtuje się następująco:

Zjazd I: 23-24 października 2020 r.

Zjazd II: 6-7 listopada 2020 r.

Zjazd III: 27-28 listopada 2020 r.

Zjazd IV: 11-12 grudnia 2020 r.

Zjazd V: 15-16 stycznia 2021 r.

Zjazd VI: 26-27 lutego 2021 r.

Zjazd VII: 12-13 marca 2021 r.

Zjazd VIII: 9-10 kwietnia 2021 r.

Zjazd IX: 23-24 kwietnia 2021 r.

Zjazd X: 28-29 maja 2021 r. (+ EGZAMIN)

Zjazd XI: 18-19 czerwca 2021 r. (+ UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE)

REKRUTACJA

Rekrutacja na studia trwa do 9 października 2020 roku.

Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich). Minimalna liczba uczestników, konieczna do powołania Studiów: 30 słuchaczy.

W procesie rekrutacji kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

Etap I - przed uruchomieniem studiów

1) kwestionariusz osobowy Kandydata :: POBIERZ

2) skan/kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej

Dokumenty można składać:

- drogą pocztową na adres Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12 (pokój 2.36),

- droga e-mailową (skan formularza oraz skan dyplomu ukończenia studiów wyższych) na adres: lscislo@wpia.uni.lodz.pl

Etap II - po uruchomieniu studiów

1) informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowych (akceptacja) :: POBIERZ

2) umowa o warunkach odpłatności za studia (termin płatności należności za studia wynosi 21 dni od momentu inauguracji studiów)

3) podanie o przyjęcie na studia

4) kwestionariusz osobowy Słuchacza :: POBIERZ

Dokumenty z punktów 1-3 Uczestnik otrzyma od Sekretarza Studiów podczas pierwszego zjazdu.

UKOŃCZENIE STUDIÓW

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w formie testu jednokrotnego wyboru. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawierać będzie ocenę końcową.

OPŁATY

Łączna opłata za studia wynosi 3700 zł (możliwość płatności w 2 ratach).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.