PL

Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych

Kontakt

Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. S. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź

Kierownik Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych
dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ

Sekretariat
starszy specjalista mgr Beata Miros 
bmiros@wpia.uni.lodz.pl
pokój 3.02 (bud. A, piętro III)
tel. 42 635-64-42
fax 42 665-59-34

REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na  Studia Ochrony Danych Osobowych  w roku 2020/2021 rozpoczyna się  od 13 lipca 2020 r i potrwa do 30 września 2020 r.

W związku z epidemią koronawirusa rekrutacja odbywa się zdalnie. Zapraszamy do przesyłania podpisanych i zeskanowanych dokumentów (wymagane dokumenty są  wyszczególnione na stronie studiów)  na adres mailowy:

bmiros@wpia.uni.lodz.pl

W przypadku trudności z wysyłaniem dokumentów on-line, można też przesłać dokumenty pocztą na adres: Sekretariat Katedry Prawa Pracy ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego.

 

 

 • o studiach

  Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych stanowią nowość w ofercie edukacyjnej zarówno Wydziału Prawa i Administracji, jak i Uniwersytetu Łódzkiego. Głębokie zmiany w prawie polskim w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, istotne nowelizacje prawa unijnego, zwłaszcza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz rosnące znaczenie ochrony danych osobowych w dobie społeczeństwa informacyjnego rodzą duże zapotrzebowanie na aktualizację i pogłębienie wiedzy na ten temat.

  Absolwenci Studiów będą posiadać praktyczne umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz będą przygotowani do wprowadzenia w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w innych podmiotach systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami ustaw i rozporządzeń oraz normami i standardami europejskimi i polskimi.

  Adresatami Studiów są absolwenci wyższych uczelni posiadający tytuł licencjata, magistra lub inżyniera.

  Uczestnikami Studiów mogą zostać wszystkie osoby zainteresowane problematyką danych osobowych, a w szczególności mające styczność z przetwarzaniem danych o charakterze osobowym, prawnicy stosujący przepisy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych, administratorzy danych osobowych, inspektorzy ochrony danych, pełnomocnicy ochrony oraz osoby zamierzające pełnić owe funkcje, pracodawcy, pracownicy zatrudnieni w komórkach odpowiedzialnych za sprawy personalne, osoby odpowiedzialne za audyt danych osobowych, wdrożenie systemu ochrony danych osobowych, pełnomocnicy do spraw ochrony informacji niejawnych, osoby prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem internetu.

  Celem funkcjonowania Studiów będzie podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej oraz innych podmiotów organizacyjnych mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, w szczególności administratorów bezpieczeństwa informacji oraz wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji oraz przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, Administratora Danych Osobowych oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie ochrony danych osobowych.

   

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez znanych i cenionych pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, wybitnych profesorów innych uniwersytetów oraz praktyków na co dzień stosujących przepisy o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sędziów Sądu Najwyższego, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, praktyków z ABW w zakresie przetwarzania informacji niejawnych, adwokatów i radców prawnych.

  Organizacja studiów

  Studia bedą  trwać będzie 2 semestry. Obejmują co najmniej 180 godzin  w systemie zaocznym w tym min. 144 godziny w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz min. 36 godzin zajęć na platformie internetowej UŁ.

  Zajęcia będa się odbywać w piątki i soboty co 2 tygodnie ( w piątki od godz. 17.00-20.30 i w soboty od godz. 9.00-17.30).  W razie przedłużającej się epidemii koronawirusa zastrzegamy prowadzenie zajęć w wersji zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

  Zajęcia kończą się egzaminem  z zakresu tematyki objętej programem Studium. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  Zasady odpłatności za studia

  Opłata za studia wynosi 3 900 PLN za dwa semestry i może być rozłożona na dwie raty.
  W szczególnych  przypadkach, za zgodą kierownika Studium, zostanie ułożony indywidualny harmonogram spłat.
  Numer indywidualnego konta, na które należy dokonywać wpłat zostanie podany na  pierwszych zajęciach.

 • rekrutacja

   Rekrutacja na studia Podyplomowe  Ochrony Danych Osobowych została rozpoczęta na rok akademicki 2020/2021

  Warunkiem  przyjęcia są ukończone studia wyższe (licencjackie/magisterskie).

  Wymagane dokumenty:

   

  Adres: 

  Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych 
  Wydział Prawa i Administracji UŁ
  ul. S. Kopcińskiego 8/12
  90-232 Łódź

   

  Forma zaliczenia i świadectwo

  Zajęcia kończą się egzaminem testowym z zakresu tematyki objętej programem Studium. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  Zasady odpłatności za studia

  Opłata za studia wynosi 3 900 PLN za dwa semestry i może być rozłożona na dwie raty.
  W szczególnych  przypadkach, za zgodą kierownika Studium, zostanie ułożony indywidualny harmonogram spłat.
  Numer indywidualnego konta, na które należy dokonywać wpłat zostanie podany na pierwszych  zajęciach.

  Prosimy o niedokonywanie wpłat przed rozpoczęciem studiów.

   

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowych

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.