PL

Studia Podyplomowe Prawna Obsługa Przedsiębiorców

Kontakt

Kierownik studiów
dr Łukasz Grzejdziak

Sekretariat:
ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź 90-232
Budynek C III piętro

Małgorzata Urbańska, pok. 3.77
tel.: 0-42 635 46 14

email: murbanska@wpia.uni.lodz.pl

Pokój 3.69 - Wiesława Rychter, pok. 3.69
tel.: 0-42 635 46 04

Rozpoczynamy rekrutację na nową edycję 2020/2021 drogą mailową.

 • o studiach

  Nie trzeba mieć aplikacji żeby zajmować się prawną obsługą biznesu.

  Czy wiesz, że najdroższa godzina w historii Polski kosztowała ponad 130 mln zł? Była to kara, jaką za brak współdziałania w toku kontroli antymonopolowej nałożył Prezes UOKIK na jednego z przedsiębiorców, za opóźnienie możliwości wejścia do siedziby firmy i wszczęcia kontroli.

  W naszych studiach może wziąć udział każdy absolwent studiów wyższych każdego kierunku I i II stopnia.

  Na zajęciach dowiesz się jak uchronić siebie - swoją firmę, przedsiębiorcę, u którego pracujesz przed zagrożeniami wynikającymi z nieznajomości przepisów prawnych. Praktyczne zajęcia z organizacji prawnej obsługi przedsiębiorstw poprowadzi prawnik z wiodącej kancelarii.

  Ponadto w ramach prowadzonych zajęć nabędziesz szereg umiejętności praktycznych, w szczególności:

  • zdolność samodzielnego sporządzania projektów umów i pism procesowych–prawidłowe oznaczenie stron, układ umowy (podział na jednostki redakcyjne), konstrukcja i treść typowych klauzul kontraktowych, typowe błędy, jakie pojawiają się przy konstruowaniu umów.
  • umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej
  • znajomość procedur ochrony danych osobowych - jak zorganizować system ochrony danych osobowych, jakie dokumenty z zakresu ochrony danych powinny być prowadzone w przedsiębiorstwie i co powinny zawierać, które zbiory podlegają zgłoszeniu do rejestracji, na czym polega kontrola Prezesa UODO i jak przebiega.
  • umiejętność zarządzania obiegiem informacji
  • umiejętność współpracy z konkurentami i kontrahentami - w jaki sposób, zgodnie z prawem konkurencji, konstruować sieci dystrybucji towarów i usług, kiedy należy zgłosić do organu antymonopolowego zamiar przejęcia kontroli nad innym przedsiębiorcą lub dokonania fuzji przedsiębiorców, jakie elementy powinno zawierać zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców i na co powinien zwrócić uwagę prawnik przygotowujący takie zgłoszenie, jak zachowywać się podczas kontroli przedsiębiorcy dokonywanej przez Prezesa UOKIK lub Komisję Europejską, by nie narazić się na wysoką karę.

  Studia kierowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia.

  Opinie słuchaczy, którzy ukończyli nasze studia.

  Uważam, że zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie z uwzględnieniem ciekawych zagadnień, bardzo dużo przykładów, z którymi każdy z nas być może się zetknie. Kozłowska

  Dobrze przygotowane zajęcia, świetne jako powtórka przed aplikacją. K. Pokora

  Studia były dobrze przygotowane i zorganizowane, poszerzyły i odświeżyły moją wiedzę. Cieszę się, że wzięłam w tym udział. Perzyńska

  Praktyczne podejście do prawa - polecam. Monika Głowacka

  Bardzo ciekawe studia, pozwalające zagłębić się w kwestie praktyczne, niemożliwe do poznania w toku studiów.Anna Reterska

  Naprawdę bardzo solidnie przeprowadzone zajęcia we wszystkich dziedzinach prawa ( ...) Jestem zadowolony z poziomu i korzyści jakie dały mi te studia. Robert Trzaskowski

   

 • program studiów

  Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

  • wnioski o rejestrację, wpis do ewidencji,
  • postępowanie przed sądem rejestrowym,
  • przekształcanie i formy zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, bytu osób prawnych.

  Struktura przedsiębiorstwa 

  • powoływanie i pozycja organów osób prawnych
  • odpowiedzialność członków zarządów spółek prawa handlowego
  • odpowiedzialność przedsiębiorcy
  • zadania statutowe organów osób prawnych
  • dokumentowanie prowadzenia działalności organów osób prawnych/przedsiębiorców

  Podstawowe problemy związane z zatrudnieniem 

  • formy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  • ochrona pracowników

  Finanse przedsiębiorstwa 

  • zasady rachunkowości, finanse przedsiębiorstwa
  • umowa kredytu, rachunku bankowego

  Prawo podatkowe w praktyce przedsiębiorstwa 

  • prawo materialne
  • postępowanie podatkowe

  Zarządzanie obiegiem informacji w przedsiębiorstwie 

  Publicznoprawne obowiązki ciążące na przedsiębiorcy 

  • ochrona konkurencji i konsumentów
  • zamówienia publiczne

  Przedsiębiorca i jego kontrahenci 

  • weryfikacja kontrahentów
  • sporządzanie umów w obrocie gospodarczym
  • modyfikacja i rozwiązanie stosunków umownych
  • windykacja należności

  Przedsiębiorca przed organami ochrony prawnej 

  • postępowanie w sprawach gospodarczych
  • obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy w zakresie działania organów ścigania
  • ochrona własności intelektualnej

   

  Kierownikiem Studiów jest dr Łukasz Grzejdziak

   

 • Rekrutacja

  W Podyplomowych Studiach Prawnej Obsługi Przedsiębiorców mogą wziąć udział absolwenci każdego kierunku studiów I oraz II stopnia.

  Weryfikacja uczestników odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów.


  Rekrutacja prowadzona jest od czerwca br.  do 21 października.

  Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17.00 i w soboty od godz. 9.00.

  Pierwszy zjazd zaplanowany jest na koniec października br.

   

  Wymagane dokumenty

  Dokumenty można składać:

  • e-maliem – skany- na adres murbanska@wpia.uni.lodz.pl
  • osobiście w sekretariacie Katedry Prawa Konstytucyjnego pokój 3.77 lub Katedry Prawa Finansowego pok. 3.69 w godzinach pracy sekretariatów lub w godzinach popołudniowych zostawić na portierni na nazwisko Małgorzata Urbańska pok. 3.77 (po otworzeniu budynku zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na https://covid19.uni.lodz.pl/), 
  • pocztą tradycyjną
  • Na pytania czekamy pod numerem telefonu: 42 635-46-14

  Minimalna ilość uczestników studium wynosi 20 osób.

  Czas trwania studiów
  Rok akademicki

  Zasady odpłatności za studia
  Opłata za studia wynosi 3800 zł., uiszczana jest jednorazowo lub w dwóch ratach.
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzją kierownika studiów istnieje możliwość rozłożenia płatności na 4 raty.

  Numer indywidualnego konta, na które należy dokonywać wpłat zostanie podany na pierwszych zajęciach.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe.

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowych.

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.