PL

Studia Podyplomowe Prawa Egzekucji Sądowej

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych 
prof. dr hab. Sławomir Cieślak
Katedra Postępowania Cywilnego I

 

SEKRETARIAT:
mgr Katarzyna Kazulak-Łozak

Tel.  042 635 40 41
fax   42 635 47 85
e- mail: kkazulak@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego  8/12
pok. 2.37, bud. B, II piętro
90-232 Łódź

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałki, czwartki, piątki godz. 10.00-13.00
wtorki godz. 14.00-17.00
środy NIECZYNNE

 

 • O studiach

  Studia Podyplomowe Prawa Egzekucji Sądowej adresowane są do osób chcących uzyskać umiejętności i kompetencje z zakresu szeroko ujętej egzekucji sądowej. Program studiów obejmuje zarówno zagadnienia dotyczące ustroju organów dokonujących czynności egzekucyjnych, w tym zwłaszcza ustroju samorządu komorniczego, jak i podstaw konstytucyjnych działalności tych organów oraz zagadnienia ściśle proceduralne odnoszące się do podmiotów, wszczęcia i przebiegu poszczególnych rodzajów i sposobów egzekucji sądowej.

  Udział wykładowców mających doświadczenie w praktyce egzekucji sądowej umożliwia uzyskanie przez słuchaczy także umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego podejmowania czynności w egzekucji sądowej.

  Cel studiów:
  Zasadniczym celem kształcenia na Studiach Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej jest doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie działania, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynności składających się na postępowanie egzekucyjne. Wymaga to przekazania kompendium wiedzy na temat egzekucji sądowej w różnych jej aspektach, tj.: prawnoprocesowym, ustrojowym, podatkowym cywilnoprawnym i karnym.

  Wymagania wstępne:
  Kandydaci na słuchaczy Studiów Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej powinni legitymować się wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) dowolnego kierunku.

  Organizacja roku akademickiego:

  • Studia trwają dwa semestry i obejmują 140 godzin zajęć prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz 2 godziny poświęcone egzaminowi końcowemu ;
  • Zajęcia trwają od października do czerwca danego roku akademickiego;
  • Zajęcia odbywają się w soboty w systemie wykładowo - warsztatowym, organizowanych co dwa/trzy tygodnie;
  • Studia kończą się pisemnym egzaminem końcowym (testem jednokrotnego wyboru);
  • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  Koszty uczestnictwa:
  W roku akademickim 2018/2019 opłata za cały rok studiów (II semestry) wynosi 3700 zł.
  Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch równych ratach po 1850 zł.

  Dodatkowo uczestnik na zakończenie studiów wnosi opłatę w wysokości 30 zł za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Rekrutacja

   

  REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

   

  Warunki uczestnictwa:
  Kandydaci na słuchaczy Studiów Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej powinni legitymować się wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) dowolnego kierunku studiów.

  Ilość miejsc:
  Liczba miejsc wynosi 70.
  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
  W celu zarezerwowania miejsca należy dostarczyć wymagane dokumenty do sekretariatu studiów.

  Wymagane dokumenty:
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

  Wymagane dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie studiów:
  ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 2.37 , bud. B, II piętro

  Termin składania dokumentów:
  Dokumenty na rok akademicki 2018/2019 przyjmowane są od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.

  Rekrutacja przedłużona do 12 paźdzernika 2018 r.

   

  poniedziałki, czwarki, piątki - godz. 10.00-13.00
  wtorki - godz. 14.00-17.00
  środy - nieczynne

   

  Koszty uczestnictwa:
  W roku akademickim 2018/2019 opłata za cały rok studiów (II semestry) wynosi 3700 zł.
  W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie równe raty po 1850 zł.
  Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzyma indywidualne konto do wpłat za studia.

  Dodatkowo uczestnik na zakończenie studiów wnosi opłatę w wysokości 30 zł za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 • Program studiów

  Wykładowcy przewidziani do prowadzenia zajęć w ramach Studiów Podyplomowych

  * prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski (Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego I - Uniwersytet Łódzki),

  * prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau (Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego Krajowej Rady Komorniczej, Kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych – Uniwersytet Łódzki),

  * prof. zw. dr hab. Jacek Gołaczyński (Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, członek zespołu ds. czynności prawnych i ds. konsumentów oraz ds. ograniczonych praw rzeczowych,  sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Instytut Prawa Cywilnego – Uniwersytet Wrocławski),

  * prof. zw. dr hab. Sławomir Cieślak (Członek podzespołu prawa procesowego cywilnego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; adwokat, redaktor naczelny Przeglądu Prawa Egzekucyjnego, członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury przy NRA, Katedra Postępowania Cywilnego I – Uniwersytet Łódzki, Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego – Uniwersytet Jagielloński),

  * prof. zw. dr hab. Andrzej Jakubecki (Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, ekspert Biura ds. Integracji Europejskiej, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

  * prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Kunicki (Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego Krajowej Rady Komorniczej, Katedra Postępowania Cywilnego II – Uniwersytet Łódzki),

  * prof. nadzw. dr hab. Paweł Grzegorczyk (Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; członek zespołu prawa procesowego cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa; członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki, Zakład Postępowania Cywilnego – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

  * prof. nadzw. dr hab. Monika Michalska-Marciniak (Radca prawny, Katedra Postępowania Cywilnego II – Uniwersytet Łódzki),

  * prof. nadzw. dr hab. Michał Wojewoda (Katedra Prawa Cywilnego - Uniwersytet Łódzki),

  * dr hab. Andrzej Jarocha (Radca prawny, Zakład Postępowania Cywilnego – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

  * dr hab. SSR Michał Krakowiak (Sędzia Sądu Rejonowego, Przewodniczący Wydziału Cywilnego, Katedra Postępowania Cywilnego I – Uniwersytet Łódzki),

  * dr SSO Przemysław Feliga (Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie),

  * dr SSO Katarzyna Kamińska-Krawczyk (Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi),

  * dr Maciej Muliński (Katedra Postępowania Cywilnego I – Uniwersytet Łódzki),

  * dr Tomasz Strumiłło (Radca Prawny, Katedra Postępowania Cywilnego I – Uniwersytet Łódzki),

  * dr Ireneusz Mirek (Członek Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego – Uniwersytet Łódzki),

  * dr Jan Kulesza (Katedra Prawa Karnego - Uniwersytet Łódzki),

  * dr Paweł Łabieniec (Członek Instytutu Etyki Prawniczej, Katedra Teorii i Filozofii Prawa – Uniwersytet Łódzki),

  * dr Grzegorz Sikorski (Adwokat, sekretarz redakcji Przeglądu Prawa Egzekucyjnego),

  * dr Magdalena Rośniak (Departament Prawny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego),

  * dr Marcin Kostwiński (Adwokat, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I)

  * dyr. Monika Krasińska (Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg GIODO),

  * SSA Krystyna Golinowska (Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi),

  * Andrzej Ritmann (Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa),

  * Marzena Jakóbczak (Srekretarz Rady Izby Komorniczej w Łodzi, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia).

 • Rozkład zajęć

  ROZKŁAD ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

  *Rozkład zajęć podawany będzie na bieżąco.

  Przewidywane terminy zjazdów w roku akademickim 2018/2019 (zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć)

  *Terminy zjazdów zostaną podane w drugiej połowie sierpnia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.