PL

Studia podyplomowe Transport, spedycja i logistyka

Kontakt

KIEROWNIK STUDIÓW
prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak

 SEKRETARIAT STUDIUM:
mgr Agnieszka Czernek

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
tel. +42 635.40.38, 692 797 838
Fax +42 665.59.99
e-mail: aczernek@wpia.uni.lodz.pl

 

 • o studiach

  STUDIA SĄ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 W OFERCIE EDUKACYJNEJ ZARÓWNO WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI, JAK I UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

  Adresowane są do osób zajmujących się zawodowo transportem drogowym, spedycją, logistyką lub zamierzających podjąć działalność w tym zakresie.

  Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy i poszerzenie ich wiedzy w zakresie problematyki prawnej, ekonomicznej i technicznej prowadzenia i organizacji transportu drogowego, spedycji i logistyki w płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Kolejnym celem Studiów jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w przedmiocie konkretnych rozwiązań prawnych oraz wynikających z nich obowiązków i uprawnień. Uczestnicy Studiów nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na zgodną z prawem realizację nałożonych na nich obowiązków związanych z działalnością transportową, spedycyjną i logistyczną, umożliwiającą zwolnienie z egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy.

  Organizacja studiów:

  • Studia trwają dwa semestry (19 zjazdów) i obejmują 180 godzin zajęć
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – w piątki od godz. 16.45 i soboty od godz. 8.45 zgodnie z harmonogramem zjazdów / W razie przedłużającej się epidemii koronawirusa zastrzegamy prowadzenie zajęć w wersji zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.
  • Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywny wynik z egzaminu końcowego. 
  • Egzamin wewnętrzny zwalnia absolwentów z konieczności zdawania państwowego egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych z zakresu Transportu Drogowego.
  • Absolwenci uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych z zakresu transportu, spedycji i logistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

  Zasady odpłatności za studia:

  • Opłata za cały rok studiów (2 semestry) wynosi 4 200 zł. Opłata może zostać rozłożona na raty.
   W szczególnych przypadkach, za zgodą kierownika Studium, zostanie ułożony indywidualny harmonogram spłat.
  • Dodatkowo uczestnik na zakończenie studiów wnosi opłatę w wysokości 30 zł za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

  Ilośc miejsc
  Minimalna liczba uczestników wymagana do uruchomienia studiów miejsc wynosi ok. 16 osób.

  Wykładowcy
  Zajęcia prowadzone będą przez znanych i cenionych pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, wybitnych profesorów innych uniwersytetów oraz praktyków na co dzień stosujących przepisy z zakresu transportu, logistyki i spedycji.

   

 • Program

   

   

   

   

  1. Prawo cywilne*            12 godz.
  2. Prawo handlowe*        12 godz.
  3. Prawo socjalne*              8 godz.
  4. Prawo podatkowe*        8 godz.
  5. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa*       22 godz.
  6. Dostęp do rynku*          12 godz.
  7. Normy techniczne i technologiczne aspekty działalności*       14 godz.
  8. Bezpieczeństwo drogowe*      12 godz.
  9. Rola i znaczenie inspekcji transportu drogowego       8 godz.
  10. Logistyka międzynarodowa       8 godz.
  11. Transport międzynarodow      14 godz.
  12. Strategiczne zarządzanie łańcuchem dostaw                        12 godz.
  13. Centra logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw          6 godz.
  14. Eurologistyka                      5 godz.
  15. Obsługa klienta w transporcie, spedycji i logistyce               6 godz.
  16. Informatyczne wsparcie procesów transportowych             6 godz.
  17. Prawo celne                         5 godz.
  18. Zamówienia publiczne     4 godz.
  19. Przygotowanie do egzaminu końcowego
   "Egzamin państwowy na certyfikat kompetencji zawodowych
   z zakresu krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy"  6 godz.

   Łącznie 180 godz. wykładów i warsztatów

  * ZAKRES WSKAZANYM W ZAŁĄCZNIKU I. DO ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R. USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYKONYWANIA ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO I UCHYLAJĄCE DYREKTYWĘ RADY 96/26/WE (DZ.U.UE.L.2009.300.51 Z PÓŹN. ZM.)

 • Terminy zjazdów IV. edycji

  Planowane terminy zjazdów IV edycji studiów:

  W razie przedłużającej się epidemii koronawirusa zastrzegamy prowadzenie zajęć w wersji zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

  Inauguracja    16 października 2020
  Zjazd nr 1.         16-17 października 2020
  Zjazd nr 2.         23-24 października 2020
  Zjazd nr 3.         6-7 listopada 2020
  Zjazd nr 4.         20-21 listopada 2020
  Zjazd nr 5.         27-28 listopada 2020
  Zjazd nr 6.         11-12 grudnia 2020
  Zjazd nr 7.         15-16 stycznia 2021
  Zjazd nr 8.         22-23 stycznia 2021
  Zjazd nr 9.       5-6 luty 2021
  Zjazd nr 10.       12-13 luty 2021
  Zjazd nr 11.       26-27 luty 2021
  Zjazd nr 12.       5-6 marca 2021
  Zjazd nr 13.       19-20 marca 2021
  Zjazd nr 14.       26-27 marca 2021
  Zjazd nr 15.       16-17 kwietnia 2021
  Zjazd nr 16.       23-24 kwietnia 2021
  Zjazd nr 17.       14-15 maja 2021
  Zjazd nr 18.       21-22 maja 2021
  Zjazd nr 19.       11-12 czerwca 2021
  EGZAMIN:          18 czerwca 2021
  Rozdanie świadectw:      25 czerwca 2021

 • Rekrutacja 2020/2021

  REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2020/2021

  Warunki uczestnictwa
  Kandydaci na słuchaczy Studiów Podyplomowych "Transport, spedycja i logistyka" powinni legitymować się wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) dowolnego kierunku studiów.

  Ilość miejsc
  Minimalna liczba zgłoszeń niezbędna do uruchomienia studiów: 16 potwierdzonych zgłoszeń.
  W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń edycja studiów nie zostanie uruchomiona
  W celu zarezerwowania miejsca należy dostarczyć wymagane dokumenty do sekretariatu studiów.

  Zasady rekrutacji:
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:
  -   kwestionariusz osobowy
  -   podanie o przyjęcie na studia
  -   odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub poświadczona kserokopia

  Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą/kurierem lub złożyć osobiście w sekretariacie studiów: 
  ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 3.13 , bud. A, III piętro

  Godziny przyjmowania dokumentów: poniedziałek - piątek - godz. 8.30-14.30 - w razie przedłużającej się epidemii koronawirusa zastrzegamy prowadzenie zajęć w wersji zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

  Termin składania dokumentów
  Dokumenty na rok akademicki 2020/2021 przyjmowane są od czerwca 2020 r. 

  Zajęcia odbywają się:
  -    w piątki od godz. 16.45, 
  -    w soboty od godz. 8.45

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.