PL

Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z Elementami prawa pracy

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych 
"Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy"
dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ
Katedra Prawa Pracy

Sekretariat studiów:
mgr Agnieszka Czernek

 

 

Godziny pracy sekretariatu  (pok.3.13)
Poniedziałek - piątek: 7.30-14.30

Po godzinie 14.30 pod numerem telefonu: 692 797 838
e- mail: aczernek@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego  8/12, pok. 3.13, bud. A, III piętro 
90-232 Łódź

 

 • o studiach

  Studia Podyplomowe "Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy" adresowane są do osób chcących uzyskać wiedzę, umiejętności i kompetencje zarówno z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
  (w takich obszarach, jak: rola działu personalnego w organizacji, controlling personalny, proces rekrutacji, assessment centre, systemy wynagrodzeń, zarządzanie kompetencjami, systemy oceny pracowniczej, zarządzanie rozwojem pracowników, proces coachingu i mentoringu, psychologia relacji, zarządzanie komunikacją wewnętrzną, kontrola stresu i emocji, efektywne motywowanie personelu), jak również z zakresu prawa pracy (w takich obszarach, jak: zawarcie i ustanie umownego stosunku pracy, podstawowe prawa i obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy, elastyczne formy zatrudnienia).

  Studia kierowane są przede wszystkim do menedżerów i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi, a także do obecnych i przyszłych specjalistów działów personalnych. W szczególności należy mieć tu na myśli: pracowników działów kadr i płac oraz działów zarządzania zasobami ludzkimi, konsultantów czy doradców zawodowych. Ponadto adresatem tych studiów mogą być również osoby zainteresowane takimi zagadnieniami, jak: prowadzenie procesów rekrutacyjnych, metoda Assessment Centre i Development Centre, zarządzanie kompetencjami, zarządzaniem systemem ocen i rozwojem pracowników oraz rola działu personalnego i aspekty prawa pracy.

  Cel studiów
  Zasadniczym celem kształcenia na Studiach Podyplomowych "Zarządzania zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy" jest doskonalenie zawodowe menedżerów i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi oraz specjalistów działów personalnych (wsparte warsztatami i treningami umiejętności menedżerskich), zaś w przypadku innych słuchaczy – pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i prawa pracy. Udział wykładowców mających duże doświadczenie praktyczne w sferze zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy, umożliwia uzyskanie przez słuchaczy umiejętności i kompetencji w zakresie najlepszych praktyk HR. Studia mają umożliwić przygotowanie uczestników w obszarze budowania nowoczesnej polityki kadrowej. Program realizowany jest metodą wykładów i interaktywnych konwersatoriów.

  Wymagania wstępne
  Kandydaci na słuchaczy Studiów Podyplomowych "Zarządzania zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy" powinni legitymować się wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) dowolnego kierunku.

  Organizacja roku akademickiego

  • Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz 2 godziny poświęcone egzaminowi końcowemu ;
  • Zajęcia trwają od października do czerwca danego roku akademickiego;
  • Zajęcia odbywają się tylko w soboty w systemie wykładowo - warsztatowym, organizowane dwa/trzy razy w miesiącu. Zajęciaodbywają się w godz. 8.30 - 18.30
  • Studia kończą się pisemnym egzaminem końcowym w formie testu*, 
  • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych "Zarządzania zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

   * Przy ocenie końcowej może zostać wzięta pod uwagę frekwencja podczas zjazdów.

  Koszty uczestnictwa
  W roku akademickim 2019/2020opłata za cały rok studiów (II semestry) wynosi 3800 zł.
  Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach.

   

 • Terminy zjazdów 2019/2020

  AKTUALNE TERMINY ZJAZDÓW W ROKU AKAD. 2019/2020*
   *zastrzegamy możliwość zmiany terminów zajęć

  Zjazd nr 1.       19 października 2019
  Zjazd nr 2.       26 października 2019
  Zjazd nr 3.       16 listopada 2019
  Zjazd nr 4.       23 listopada 2019
  Zjazd nr 5.       7 grudnia 2019
  Zjazd nr 6.       14 grudnia 2019
  Zjazd nr 7.       11 stycznia 2020
  Zjazd nr 8.       18 stycznia 2020
  Zjazd nr 9.       25 stycznia 2020
  Zjazd nr 10.     8 luty 2020
  Zjazd nr 11.     15 luty 2020
  Zjazd nr 12.     29 luty 2020
  Zjazd nr 13.     7 marca 2020
  Zjazd nr 14.     21 marca 2020
  Zjazd nr 15.     28 marca 2020
  Zjazd nr 16.     25 kwietnia 2020
  Zjazd nr 17.     9 maja 2020
  Zjazd nr 18.     16 maja 2020
  Zjazd nr 19.     30 maja 2020
  Zjazd nr 20.     6 czerwca 2020

  EGZAMIN       20 czerwca 2020 godz. 10.00
  Rozdanie świadectw 27 czerwca 2020, godz. 10.00

 • wykładowcy

  Tomasz Duraj

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa UŁ. Wykładowca indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa urzędniczego i prawa rynku pracy. Szkoleniowiec na studiach podyplomowych prawa pracy oraz trener prowadzący szkolenia dla wielu instytucji publicznych i prywatnych, również w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską oraz dla aplikantów prawniczych. Od wielu lat zajmuje się doradztwem z zakresu prawa pracy. Autor szeregu opinii prawnych z zakresu prawa pracy, sporządzonych na zlecenie zarówno instytucji publicznych, jak i niepublicznych oraz osób prywatnych. Kierownik Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z Elementami Prawa Pracy oraz Prawo Pracy dla Pracodawców i Kadry Kierowniczej. Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Autor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w problematyce indywidualnego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. Uczestnik merytoryczny wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Ekspert INFOR z zakresu prawa pracy.

   

  Izabela Pilżys


  Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a także studiów podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych Psychotraumatologia Uniwersytetu SWPS. Ukończyła Kurs zaawansowany Trenera Biznesu zorganizowany przez Szkołę Trenerów Biznesu MODERATOR S.C. oraz Certyfikat Coacha Międzynarodowego w International Coach Certification. Specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z wieloletnim doświadczeniem w obszarze rekrutacji, selekcji, komunikacji, relacji pracowniczych oraz szkolenia i coachingu pracowników. Od ponad 18 lat związana z biznesem, na stanowiskach kierowniczych. Obecnie pełni funkcję trenera biznesu, a także jest właścicielem firmy doradczo-szkoleniowej HR partners. Pracowała dla bardzo dużych organizacji biznesowych (ponad 3000 pracowników) oraz współuczestniczyła, w zakresie HR, w tworzeniu projektów „ green field” dla 4 fabryk w Polsce. Członek Europejskiego stowarzyszenia EMDR.

   

  Małgorzata Mrug


  Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podyplomowo wykształcona w zakresie psychologii zarządzania, mediacji i negocjacji oraz zarządzania wartością klienta. Ukończyła Akademię Trenera na WSB w Poznaniu. Certyfikowany coach ICC. Akredytowany konsultant Insights Discovery, Insights Navigator, Discovery Full Circle oraz Extended DISC. Od 13 lat na stanowiskach menedżerskich Trener zarządzania projektami w metodyce TenStep™. Wieloletni trener biznesu, coach, konsultant, asesor, facylitator. Specjalizuje się w zagadnieniach praktyki menedżerskiej, zarządzania ludźmi, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych, wspierania procesu sprzedaży i obsługi klienta. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Przeprowadziła 4500 godzin warsztatów.

   

   

  Ewa Staszewska

  Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych, autorka licznych publikacji (w tym monografii i komentarzy) z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących prawnych problemów bezrobocia i rynku pracy, wokół których koncentrują się jej zainteresowania naukowe. Współautorka komentarza do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Wolters Kluwer 2015 oraz najnowszego komentarza do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Wolters Kluwer 2016. Autorka ekspertyz i opinii prawnych.

   

  Magdalena Kuba

  Doktor nauk prawnych specjalizujący się w obszarach: prawo pracy oraz ochrona danych osobowych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; wieloletni trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych; autor blisko 300 opinii dla praktyków zajmujących się stosowaniem przepisów prawa pracy; wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach typu: prawo pracy, kadry i płace, BHP, zarządzanie zasobami ludzkimi, HR Business Partner, ochrona danych osobowych oraz MBA; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego; współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją; autor licznych publikacji  z zakresu indywidualnego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych; wielokrotny prelegent konferencji naukowych i seminariów biznesowych poświęconych problematyce pracowniczej. 

   

  Przemysław Kubiak

  Prawnik i psycholog, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Na co dzień zajmuje się odkrywaniem tajników historii prawa, w szczególności rzymskiego prawa karnego, od wielu lat jednak prowadzi również szkolenia psychologiczne dla studentów, członków kadry akademickiej, pracowników społecznych oraz firm na terenie całej Polski. Jego specjalnością są warsztaty z zakresu takich umiejętności, jak inteligencja emocjonalna, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie swoją motywacją. W swoich warsztatach integruje najnowsze osiągnięcia współczesnej psychologii z wielowiekowymi wglądami filozofii buddyjskiej. Zdecydowany zwolennik psychologii pozytywnej, a więc działu psychologii skupiającego się na odkrywaniu skutecznych technik prowadzących do trwałego szczęścia.

   

  Monika Pawłowska-Radzimierska

  W latach 1996-2008 - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pełniła przez kilka lat funkcję Przewodniczącego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 2008 roku sędzia Sądu Okręgowego w Łodz. Obecnie orzeka w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi w dwóch instancjach. Od 2008 roku jest wykładowcą Podyplomowego Studium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2003 ukończyła roczne studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w 2008 roku roczne studia podyplomowe z zakresu prawa pracy dla sędziów przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Monika Pawłowska-Radzimierska specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych oraz procedurze cywilnej. Orzeka w pionie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych osiągając wysoką sprawność procedowania oraz stabilność orzecznictwa. Od wielu lat z sukcesem współpracuje z Podyplomowym Studium Uniwersytetu Łódzkiego, a jej zajęcia cieszą się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem studentów. Nacisk na praktyczne aspekty stosowania prawa, jak również atrakcyjna dla kursantów formuła warsztatowa, włącznie z symulacją rozprawy sądowej, odpowiadają nowoczesnym trendom dydaktyki prawa. 

   

  Krzysztof Walczak

  Doktor habilitowany nauk prawnych, wspólnik i konsultant w firmie Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy, w szczególności w zakresie wynagradzania i motywowania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz negocjacji ze związkami zawodowymi. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Łódzkim, Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie , Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Prowadzi szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wcześniej pracował w: Hay Group Sp. z o.o jako management konsultant z szeroko rozumianej problematyki zarządzania personelem głównie w zakresie zbiorowych stosunków pracy; międzynarodowej kancelarii prawniczej TGC w dziale prawa pracy; wydawnictwie C.H. Beck jako szef działu Beck Info Biznes; Departamencie Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Przebywał na stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli, a także w ministerstwach pracy Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Redaktor Naczelny miesięcznika Monitor Prawa Pracy, Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

   

  Marcin Grzelak

  Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Aktualnie zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty. Doświadczenie wyniesione z pracy w jednostkach kontrolnych sprawia, że potrafi nie tylko identyfikować występujące w praktyce naruszenia prawa, lecz również wypracowywać rozwiązania, które będą zgodne z prawem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych „Kadry i Płace” oraz „Prawa pracy dla pracodawców i kadry kierowniczej” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w praktycznych aspektach planowania i rozliczania czasu pracy, ochrony danych osobowych w procesach kadrowo-płacowych oraz administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań zawodowych jest odpowiedzialność prawna związana z naruszaniem przepisów prawa, jak również stosowanie konstrukcji charakterystycznych dla stosunku pracy do niepracowniczych form zatrudnienia.

   

  Michał Frątczak


  Absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Zainteresowania oraz doświadczenie zawodowe skupiają się wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem procesowym oraz aspektami behawioralnymi w systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Certyfikowany przez Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Posiada doświadczenie akademickie, jest wykładowcą na studiach dziennych tematyki ADR (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ) oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ), trener TUV Akademia Polska Sp. z o.o. Współautor 8 publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa procesowego i zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz opiekun 9 prac inżynierskich z zakresu ocen ryzyka zawodowego. V-ce prezes łódzkiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 660 przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kadr w Łodzi powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Od 13 lat czynnie związany z przemysłem jako pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast od 9 lat pełni funkcję kierownika ds. bhp w bardzo dużych zakładach produkcyjnych zatrudniających powyżej 2500 pracowników. Przeprowadził bądź koordynował ponad 900 postępowań związanych z wypadkami przy pracy, reprezentował pracodawców przed organami nadzoru nad warunkami pracy oraz w postępowaniach sądowych.

   

  Rafał Maludziński

  Praktyk HR z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarach budowania wizerunku marki pracodawcy, selekcji i rekrutacji, zarządzania zmianą w organizacji, a w szczególności tworzenia, wdrażania i rozwoju modeli kompetencji. Od niemal 15 lat związany z biznesem w sektorach takich jak produkcja, sprzedaż i marketing, konsulting oraz SSC. Aktywnie wspiera menedżerów w modelowaniu struktur organizacyjnych oraz rozwoju kompetencji. Członek międzynarodowych grup projektowych odpowiedzialnych za rozwój procesów i narzędzi wspierających organizacje w budowaniu ścieżek karier i planów sukcesji. Autor oraz facilitator szkoleń i warsztatów w zakresie identyfikacji, rozwoju i zarządzania potencjałem pracowników. Absolwent Wydziału Politologii Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji, studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Łódzkiej oraz szeregu kursów trenera biznesu i coachingu.

 • Rekrutacja 2020/2021

  REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2020/2021

  Warunki uczestnictwa
  Kandydaci na słuchaczy Studiów Podyplomowych "Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy" powinni legitymować się wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) dowolnego kierunku studiów.

  Ilość miejsc
  Limit miejsc wynosi 60. 
  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 
  W celu zarezerwowania miejsca należy dostarczyć wymagane dokumenty do sekretariatu studiów.

  Wymagane dokumenty
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:
  a.  Odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  b.  Podanie o przyjęcie na studia
  c.   Kwestionariusz osobowy

  Termin składania dokumentów 
  Dokumenty na rok akademicki 2020/2021  przyjmowane są od 15 czerwca 2020 r. do do terminu pierwszych zajęć.

  W pierwszej kolejności skany wypełnionych dokumentów należy przesłać na adres e -mail: aczernek@wpia.uni.lodz.pl, następnie dokumenty w formie papierowej przesyłamy na adres Sekretariatu Studiów lub - jeśli już będzie to możliwe - składamy w  Sekretariacie Studiów w pokoju 3.13 w gmachu WPiA UŁ w godzinach pracy sekretariatu, a w godzinach popołudniowych można pozostawić je w zaklejonej kopercie na portierni na nazwisko Agnieszka Czernek.

  Adres:
  Podyplomowe Studia "Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy" 
  Wydział Prawa i Administracji UŁ
  ul. Kopcińskiego 8/12, pok. 3.13
  90-232 Łódź

  Godziny przyjmowania dokumentów
  poniedziałek - piątek - godz. 8.00-14.00

  Koszty uczestnictwa
  W roku akademickim 2020/2021 opłata za cały rok studiów (dwa semestry) wynosi 3800 zł.
  W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty.
  Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzyma indywidualne konto do wpłat za studia.

  Osoby legitymujące się Kartą absolwenta UŁ dodatkowo wraz dokumentami muszą złożyć kserokopię karty.

  Terminy zjazdów w roku akademickim 2020/2021
  W razie przedłużającej się epidemii koronawirusa zastrzegamy prowadzenie zajęć w wersji zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom

   

 • Rodo

  Szanowni Państwo,

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych znajdują się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej UŁ, w zakładce Inne - Ochrona danych: 
  http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

   

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.<br>Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.